Jurisprudence

Виртуално учебно академично помагало по философия, теория и история на държавата и правото

Name:
Location: Sofia, Bulgaria

Tuesday, November 16, 2004

Философия, теория и история на държавата и правото

Здравейте!


Последни експресни новини:

- успешната защита на докторска дисертация от страна на ас. Иван Кьосев е вече факт! Той е най-новия доктор по обща теория на правото в републиката... :-)
- на 2 ноември от 15.00 часа в зала № 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" ще се проведе защитата на дисертацията на докторанта (и вече редовен асистент по ОТП) Иван Кьосев "Аналогия в правото". Желаем му успех!... :-))
- на 25 ноември 2004 год. от 15.00 часа в Дома на юристите на ул. "Пиротска" в гр. София ще се проведе първоначално предвиденото за 4 юни 2004 год. открито заседание на Българската асоциация по философия на правото и социална философия на тема "Юридическия дискурс". Основен докладчик ще бъде доц. Лъчезар Дачев
- "Демокрацията и глобалният ред. От модерната държава към космополитното управление" на Дейвид Хелд (С., 2004) и "Двете тела на краля. Изследване на средновековното политическо богословие" на Ернст Х. Канторовиц (С., 2004) са двете най-нови книги, които веднага привличат вниманието на всички любители на политическите и правни учения
- Иван Кьосев и Стоян Ставру са двамата нови асистенти по Обща теория на правото в СУ "Св. Климент Охридски" като победители сред 11 кандидати в приключилия тези дни конкурс. Честито!... :-)
- вече е обявен ежегодният конкурс на сайта ни за 2005 год. за най-добра курсова работа (реферат) на студент в областта на общотеоретичните аспекти на държавата и правото. Не пропускайте да участвате в него!... :-)
- "Юридически латинско-български речник", съставен от проф. д-р Георги Бойчев, "Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ век" на Франсис Фукуяма и "Държавата. Създаване, типове и организационни стадии" на Щефан Бройер, са най-новите книги в областта на общотеоретичните аспекти на държавата и правото, които силно привличат нашето внимание
- истинско тържество за българската ОТП е брой 1/2004 год. на сп. "Юридически свят". В него са публикувани не една, не две, а цели пет статии, посветени на общотеретични правни проблеми... :-)
- аналогията в правото е един от серизните проблеми на ОТП и затова особено внимание заслужава посветената на нея статия на докторанта Иван Кьосев "Развитие на концепциите за аналогията в модерното право", публикувана в бр. 2/2004 год. на сп. "Съвременно право"
- издателство "Сиела" стартира своята нова научна поредица "Libraria Politica" под научната редакция на д-р Георги Близнашки. Първата книга в нея е знаменития памфлет "Що е това третото съсловие" на Еманюел-Жозеф Сийес

Избрано за Вас сред най-новите материали в сайта:

Обяви
График на лекциите на гл. ас. д-р Георги Денков през зимния семестър на учебната 2004-2005 год.
Въпросници на гл. ас. д-р Георги Денков за изпитите при него по "Основи на правото и правна уредба на туризма" на специалност "Туризъм", "Въведение в правото" на специалност "Публична администрация" и "Правни системи на съвременността" на специалност "Международни отношения" в СУ "Св. Климент Охридски"

Лекции
Гл. ас. д-р Г. Денков - "Въведение в правото"
Гл. ас. д-р Г. Денков - "Правни системи на съвременността"

Статии
Чл. кор. проф. д-р Нено Неновски - "Въпроси на съдебната система в юриспруденцията на Конституционния съд"
Проф. д-р Георги Бойчев - "Правният институционализъм"

Оригинали
А. Х. М. Джонс - "Правосъдието на късната Римска империя"
Абдур Рахман - "Какво е това шериат"

Реферати
Виктория Костова - "Презумпциите и фикциите - усложнения в правния свят"
Валери Валериев - "Истина и право"

Законник
Закон за адвокатурата
Закон за ограничаване на административното регулиране и на административния контрол върху стопанската дейност

Извори
Решение на Върховния съд на САЩ от 1803 год. по делото "Марбъри срещу Медисън"
Търновска конституция на Княжество България

Библиографии
Библиография на българската правна литература по Обща теория на правото
Библиография на българската правна литература по конституционно правосъдие

Речници
Латинско-български фразеологичен юридически речник
Речник на най-често използваните английски правни термини

Хумор
"Анализирай това" или правото, такова, каквото е според студентите... :-)
"Войната на семейство Роуз" или как трябва да изглеждат предбрачните договори! Побързайте да се образовате, скоро те ще станат реалност и в България!... ;-)Уважаеми колеги, Добре дошли на http://www.legaltheory.org/! Това е академичен сайт от типа "виртуално учебно помагало" и е предназначен преди всичко за студентите по право. Той е пряк наследник на добре познатия Ви http://peio.org/otp/denkov.htm, създаден на 11. 05. 2001 год., който бе първия уеб-сайт от този тип в българския Интернет, предназначен за бъдещите юристи, и на който бе съдено от сайт, посветен първоначално само на общата теория на правото, да прерастне в сайт, предназначен за опознаване на общотеоретичните аспекти на държавата и правото. Създаването на този сайт като http://peio.org/otp/denkov.htm и впоследствие преобразуването му в нов сайт с адрес http://www.legaltheory.org/, е продиктувано преди всичко от стремежа да се подпомогнат студентите от юридическите факултети, както и всички други любознателни читатели, в изучаването на теорията, философията и историята на държавата и правото. Уверен съм, че образованието през ХХІ век не може да бъде ефективно, ако в него не се използват пълноценно всички възможности на "световната паяжина" (WWW). В този сайт Вие ще намерите лекции, статии, реферати, форуми, тестове, полезни препратки, препоръчителна литература, както и най-различни други материали, подпомагащи като цяло запознаването на посетителите на сайта с общотеоретичните аспекти на държавата и правото. Подробно описание на съдържанието на сайта се съдържа в неговата карта. Ще Ви бъда признателен за всички забележки, които биха допринесли за подобряване на качеството на съдържанието на сайта, както и за всички подходящи материали, свързани с философията, теорията и историята на държавата и правото, изпратени от Вас за публикуване в него.

20 август 2003 год.

гл. ас. д-р Георги Денков

gdenkov@dir.bg

www.legaltheory.org

(02) 9651565

ICQ 111591214